• Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

Neramitvast Co. Ltd

51/232 Rungkit Grand Vista Village, Hathairat Rd., Min Buri

E-mail : sales@neramitvast.com  www.neramitvast.com
Tel  : +66 (0)  2011 7288
Fax  : +66 (0)  059 9948 

CIMCO DNC-Max 
Network your shopfloor
DNC COMMUNICATION FOR CNCS, ROBOTS, PLCS AND MORE

CIMCO DNC-Max โปรแกรมสำหรับการสื่อสารระยะไกลกับเครื่อง CNC ผ่านทางสาย (LAN) หรือผ่านระบบไร้สาย (Wireless) ที่ได้รับ ความยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในวงการอุสหกรรมการผลิต ด้วยสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อเครื่อข่ายแบบ Client/Server ที่ใช้งานง่ายและสะดวกครบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ที่ออกแบบ ให้สื่อสารกับเครื่องCNCได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้
 

CIMCO DNC-Max ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าเป็นคำตอบสำหรับ ทุกกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีโรงานขนาดที่มีเครื่องจักร จำนวนน้อย จนถึงโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่มีเครื่อง CNC เป็น จำนวนมากๆ ที่ต้องการระบบ DNC ที่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผล การทำงาน ลดข้อพลาดพลาด และมีการจัดการข้อมูลที่มีมาตราฐาน

CLIENT/SERVER SOLUTION

CIMCO DNC-Max Server เป็นองค์ประกอบหลักของการทำงานระบบ CIMCO ที่ทำหน้าที่ในการบริหารและจัดการการสื่อสารข้อมูล ให้อยู่ในลักษณะการสื่อสารแบบ Client/Server และสามารถติกตามสถานะของข้อมูลการทำงานของเครื่อง CNC ที่โหลดโปรแกรมทำงานอยู่

ประสานการทำานให้ครบรูปแบบการทำงาน DNC-Max Client ยังสามารถเพิ่มเครื่องมือ CIMCO Edit เข้าไว้ด้วยกันในการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้โดยทันที

DNC-MAX PC CLIENT

DNC-Max Client คือส่วนติดต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของ DNC-Max และช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการถ่ายโอนไฟล์ภายในหรือระยะไกล ที่สามารถตรวจสอบพอร์ตของเครื่องและทำการกำหนดค่าเครือข่ายระยะไกลและการจัดการเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องได้จากจุดเดียว

DNC-MAX WEB CLIENT

ความสามารถที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ( Mobile Devices ) เพื่อเข้าถึงการทำงานข้อมูลระบบ DNC-Max Server ซึ่งมีอินเทอร์เฟซสำหรับเบราเซอร์สำหรับจัดการ DNC-Max ที่รองรับทั้ง PC และ Web client ที่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านช่องทาง LAN, WAN หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เพื่อการติดตามข้อมูลการทำงานเครื่องจักรได้ตลอดเวลา

Please reload