top of page
ค้นหา

ประโยชน์ของระบบติดตามการผลิตใน SMEs: ตัวอย่างจากการใช้ CIMCO MDC-Max

การนำระบบติดตามการผลิตเข้ามาใช้ในธุรกิจ SMEs สามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการดำเนินงาน หนึ่งในตัวอย่างของระบบดังกล่าวคือ CIMCO MDC-Max ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์การผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ


ข้อดีของการใช้ระบบติดตามการผลิตใน SMEs


  1. เพิ่มผลผลิตและรายได้ ระบบติดตามการผลิตช่วยให้ทราบปริมาณการผลิตในแต่ละเครื่องได้อย่างแม่นยำ สามารถลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่

  2. ลดค่าใช้จ่ายด้านทุน ด้วยการติดตามการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ลดความจำเป็นในการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านทุน

  3. ลดการสูญเสียวัสดุและพลังงาน การติดตามและควบคุมการใช้วัสดุและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสูญเสียวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เม็ดมีด สารหล่อเย็น และพลังงานไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง

  4. ปรับปรุงกระบวนการผลิต ระบบติดตามการผลิตช่วยให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดข้อผิดพลาดในการผลิต ลดอัตราการปฏิเสธ และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

  5. เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบสถานะการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรได้จากทุกที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือพีซี ทำให้สามารถตัดสินใจและจัดการปัญหาได้ทันท่วงที ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงงานตลอดเวลา

กรณีศึกษาจากการใช้ CIMCO MDC-Max


ลดการลงทุนในเครื่องจักรใหม่

บริษัทหนึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร ส่งผลให้ไม่ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เป็นเวลา 2 ปี แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นก็ตาม


ขจัดการเริ่มต้นล่าช้าและการหยุดก่อนกำหนด

ระบบ CIMCO MDC-Max ช่วยขจัดปัญหาการเริ่มต้นล่าช้าและการหยุดก่อนกำหนด ทำให้เวลาหยุดทำงานในร้านค้าลดลงถึง 1 ชั่วโมงในแต่ละกะ 8 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 12.5% ของเวลาทั้งหมด


ลดจำนวนกะการทำงาน

บริษัทหนึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนใน 2 กะแทนการทำงาน 3 กะ โดยยังคงปริมาณการผลิตเท่าเดิม ทำให้ประหยัดต้นทุนบุคลากร พลังงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


การติดตั้งและการใช้งาน

ระบบ Plug-and-Play Industry 4.0 สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรได้ภายในเวลาที่รวดเร็วจากบริการของบริษัท เนรมิตวสาท์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง จากประสบการณ์ที่ยาวนาน เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ผู้บริหารสามารถดูรายงานการผลิตได้จากทุกที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือพีซี ทำให้การจัดการและการตรวจสอบการผลิตเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ


สรุป

ระบบติดตามการผลิตอย่าง CIMCO MDC-Max มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงกระบวนการทำงานใน SMEs การลงทุนในระบบดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในระยะยาว

ดู 2 ครั้ง

Commentaires


bottom of page