top of page
ค้นหา

ระบบติดตามเวลาหยุดทำงาน - วิธีลดความสูญเปล่า 8 ประการตามหลัก LEAN

LEAN เป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ หลักการสำคัญคือลูกค้า (ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการ) จะยินดีจ่ายเฉพาะส่วนของกระบวนการที่เพิ่มมูลค่าเท่านั้น และไม่ยินดีจ่ายสำหรับส่วนที่ไม่เพิ่มมูลค่า ในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรเพื่อเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าปลายทางถือเป็นความสูญเปล่าและต้องหลีกเลี่ยง ต้นทุนที่ไม่เพิ่มมูลค่าคือความสูญเปล่าหรือ Muda และต้องกำจัดออกไป กล่าวโดยสรุป LEAN คือการทำให้ได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง


ตัวอย่าง: หากคุณเป็นโรงงานรับจ้างกลึงชิ้นงานหล่อและจัดส่งให้ลูกค้า ลูกค้าจะจ่ายเงินสำหรับชิ้นงานหล่อที่ผ่านการกลึงซึ่งมีคุณภาพทางโลหะวิทยาและขนาดสุดท้ายที่ตรงตามข้อกำหนดของเขา ทุกสิ่งที่มีส่วนโดยตรงในการทำให้เกิดสิ่งนี้ถือว่าเพิ่มมูลค่า ซึ่งก็คือกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตชิ้นงานหล่อในโรงหล่อของคุณและการกลึงชิ้นงาน ต้นทุนที่ไม่เพิ่มมูลค่าอาจเป็นสิ่งต่อไปนี้:


เครื่องจักรเสีย

 • การใช้จ่ายเงินในการตัดให้มีค่าความคลาดเคลื่อน 10 ไมครอน ในขณะที่แบบกำหนดไว้ 20 ไมครอน

 • วัตถุดิบ การกลึง และต้นทุนทางอ้อมของชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธ

 • การได้รับชิ้นงานหล่อที่มีวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น และต้องใช้เวลาในการกลึงมากขึ้น


ระบบติดตามเวลาหยุดทำงานช่วยในการวัดและลดความสูญเปล่า โดย:


 1. ให้ข้อมูลที่แม่นยำ: ระบบนี้ทำการติดตามและเก็บข้อมูลเครื่องจักรและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 2. ระบุความสูญเปล่า: สามารถระบุความสูญเปล่าต่างๆ เช่น เวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน ชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธ หรือการทำงานที่มากเกินความจำเป็น

 3. วัดปริมาณความสูญเปล่า: ช่วยกำหนดปริมาณของความสูญเปล่าแต่ละประเภทในแต่ละกระบวนการ

 4. ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ: ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจดำเนินการลดหรือกำจัดความสูญเปล่า

 5. ติดตามความคืบหน้า: ช่วยติดตามผลของมาตรการที่ใช้ในการลดความสูญเปล่า

 6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: โดยการระบุและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือความไร้ประสิทธิภาพ

 7. สนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

 8. เร่งการนำ Lean และ TPM ไปใช้: ช่วยในการนำหลักการ Lean Manufacturing และ Total Productive Maintenance (TPM) ไปใช้ได้เร็วขึ้น

 9. ปรับปรุง OEE: ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness - OEE)


โดยสรุป ระบบ CIMCIO-MDC-MAX จะใหเข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการระบุ วัด และลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแบบลีน ด้วยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ระบบติดตามเวลาหยุดทำงานช่วยให้องค์กรสามารถระบุโอกาสในการปรับปรุง ลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ LEAN ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยทรัพยากรที่น้อยที่สุด

ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page