top of page
ค้นหา

CIMCO NC-Base รองรับการส่ง Subprograms *เร็วๆนี้

CIMCO ไม่หยุดพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่ให้ดีเยี่ยม เพื่อสามารถรองรับการส่งข้อมูล (DNC) ด้วย CIMCO NC-Base

ซึ่งจะสามารถกำหนดค่าความสัมพันธ์และการอ้างอิงระหว่างโปรแกรมย่อยๆจากการส่ง เพื่อความรวดเร็วในการทำงานที่เพิ่มมมากยึ่งขึ้น ประโยชน์หลักบางประการของส่ง DNC แบบโปรแกรมย่อย ได้แก่

 • สามารถบันทึกการทำงานของโปรแกรมย่อยแต่ละรายการในการทำงาน

 • สามารถการล็อกโปรแกรมย่อยในแบบส่วนบุคคลที่มีการอ้างอิงถึงโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น

 • สามารถเปลี่ยนโปรแกรมย่อยในโปรแกรมหลัก หลายๆโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ความสัมพันธ์ของโปรแกรมเดิมยังคงเดิมสำหรับโปรแกรมย่อยนั้น

 • เมื่อโปรแกรมย่อยถูกล็อกผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ล็อกโปรแกรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับโปรแกรมนั้น

 • เมื่อผู้ใช้ส่งโปรแกรมจาก CIMCO NC-Base ก็สามารถส่งโปรแกรมย่อยโดยอัตโนมัติได้เช่นกัน

 • เมื่อคัดลอกไฟล์โปรแกรมไปยังตำแหน่งภายในเครื่องสามารถคัดลอกโปรแกรมย่อยโดยอัตโนมัติได้

 • การส่งออกรายการโปรแกรมย่อยที่โปรแกรมขึ้นอยู่หรือรายการของโปรแกรมที่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมย่อยที่กำหนด

 • คำเตือนจะได้รับเมื่อลบหรือสร้างโปรแกรมย่อยที่ไม่พร้อมใช้งานซึ่งใช้ในโปรแกรมอื่น

 • การเติมส่วนหัวของไฟล์โปรแกรมด้วยรายการการอ้างอิงทั้งหมดเพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายจาก CNC หรือผ่านการพิมพ์โปรแกรม

 • รองรับการรวมโปรแกรมย่อยในคำขอระยะไกล

จะมีเครื่องมือใหม่ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ของโปรแกรม ได้แก่ :

 • การจัดการรายการโปรแกรมย่อยโดยตรงสำหรับโปรแกรมที่กำหนด

 • การจัดการรายการของโปรแกรมที่อ้างอิงโดยตรงสำหรับโปรแกรมย่อยที่กำหนด

 • การอ้างอิงแบบเชื่อมกัน - โปรแกรมย่อยสามารถขึ้นอยู่กับโปรแกรมย่อยอื่น ๆ และการตรวจสอบการล็อกและชุดการถ่ายโอนใด ๆ จะรวมการอ้างอิงโปรแกรมที่ถูกล่ามโซ่ทั้งหมด

 • ลากและวางการเพิ่มและการทำซ้ำความสัมพันธ์ของโปรแกรมโดยตรงในมุมมอง explorer

ข้อมูลมากกว่านี้สามารถโทร : 062-2523655

ดู 42 ครั้ง

Comments


bottom of page