• Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

Neramitvast Co. Ltd

51/232 Rungkit Grand Vista Village, Hathairat Rd., Min Buri

E-mail : sales@neramitvast.com  www.neramitvast.com
Tel  : +66 (0)  2011 7288
Fax  : +66 (0)  059 9948 

CNC SOFTWARE AND SOLUTIONS

CIMCO Software Products

ทำไมต้องผลิตภัณฑ์ CIMCO?

“เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบ และยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เชื่อมโยงบุคคลกับที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความต่อเนื่องและบูรณาการของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ไขหรือสร้างรหัส NC Codes, การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจักร CNC, จัดการเอกสารทั้งหมดของงานเพื่อติดตามความคืบหน้า ที่นำไปสู่การกำจัดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจนต้องหยุดการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผล” 

CIMCO EDIT 8

PROFESSIONAL, RELIABLE AND FULL-FEATURED CNC EDITOR

CIMCO Edit 8 ได้จัดเตรียมชุดเครื่องมือในครอบคุม - การแก้ไข ที่จำเป็นที่ตอบสนองความต้องการของการเขียนโปรแกรม CNC ที่ทันสมัยและได้รับความนิยมสูงสุด ​NC-program Visualization โดย CIMCO Edit 8 มีความสามารถในการจำลองโปรแกรม CNC ให้แสดงผลแบบกราฟิกของการ Milling 3/4/5-แกน ที่แสดงผลในรูปแบบ Solid พร้อมรองรับการทำงาน Turning2 - แกนด้วย ซึ่งจะแสดง Tool holder และตรวจสอบการชนกันอย่างเร็ว (Rapid Collision Check)​

CIMCO DNC-MAX 8

DNC COMMUNICATION FOR CNCS, ROBOTS, PLCS AND MORE

CIMCO DNC-Max โปรแกรมสำหรับการสื่อสารเพื่อโอนถ่ายข้อมมูล (Nc-Data) ระยะไกลกับเครื่อง CNC ที่ทรงประสิทธิภาพ รองรับเครือข่าย CNC, Robots และ PLCs ผ่านระบบไร้สายในรูปแบบ Ethernet หรือ RS-232 ผ่านทางสาย (LAN) หรือผ่านระบบไร้สาย (Wireless) ที่ได้รับความยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในวงการอุสหกรรมการผลิต ด้วยสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อเครื่อข่ายแบบ Client/Server ที่ใช้งานง่ายและสะดวกครบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ที่ออกแบบ ให้สื่อสารกับเครื่อง CNC 

CIMCO MDC-MAX 8

MANUFACTURING DATA COLLECTION (MDC) AND MONITORING

CIMCO MDC-Max เป็นโซลูชัน MDC ที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบอัตโนมัติรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการผลิตจากพื้นที่การผลิตในแบบเรียลไทม์ สร้างรายงานและแผนภูมิด้วยการคำนวณ OEE โดยอัตโนมัติรอบเวลาเวลาว่างการตั้งค่าเวลาหยุดทำงานและอื่น ๆ MDC-Max มีการเฝ้าติดตามเครื่องแบบเรียลไทม์พร้อมจอแสดงผลแบบสดและมีอินเทอร์เฟซสำหรับ Operator ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้อนเหตุผลการหยุดการทำงานของเตรื่องจักรเพื่อนำมาประกอบในการวิเคราะห่ปัญหา

CIMC MDM 8

MANAGE ALL OF YOUR MANUFACTURING RELATED DOCUMENTS

โรงงานผู้ผลิตมักต้องจัดการเอกสารจำนวนมากเช่นไฟล์ CAD / CAM, โปรแกรม NC, เอกสาร Setup งาน, รายการเครื่องมือและเอกสาร QA ปัญหาการไม่จัดเก็บเอกสารจัดเก็บและจัดเก็บอย่างปลอดภัยอาจทำให้เสียเวลาลดลงการผลิตแสารละความผิดพลาดของค่าใช้จ่าย CIMCO MDM คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาดังกล่าว

1 / 1

Please reload